Zamknij
REKLAMA

Konferencja o przemocy w rodzinie i uzależnieniach

17:55, 29.10.2018 | K.D
REKLAMA
Skomentuj

Przemoc w rodzinie, a także uzależnienia – alkohol, narkotyki, dopalacze, środki odurzające to tematyka konferencji, jaka odbyła się w piątek 26 października w Chodzieskim Domu Kultury. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Chodzieży przy udziale chodzieskiej Policji. Spotkanie zorganizowano w związku z obchodami w przyszłym roku 100-lecia kurateli sądowej w Polsce.

 

Konferencję otworzył Prezes Sądu Rejonowego w Chodzieży Piotr Giedrys oraz Komendant Powiatowy Policji mł.insp. Sławomir Sobański. Wśród zaproszonych gości byli Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży Piotr Witkowski, Kuratorzy Okręgowi Sądu Okręgowego w Poznaniu w osobach Pana Wojciecha Mroczkowskiego i Jarosława Kornakowskiego oraz mł.asp. Marcin Smuszkiewicz z Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu.

 

Na sali nie zabrakło podmiotów ustawowo zobowiązanych do podejmowania działań w zakresie przemocy w rodzinie, czy uzależnień, i tak swoją obecnością na konferencji zaszczycili między innymi: kuratorzy, pracownicy gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Pomocy Specjalistycznej REMEDIUM w Chodzieży, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także przedstawiciele placówek oświatowych, poradni oraz dzielnicowi.

 

Spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza zawierała wystąpienia poszczególnych przedstawicieli instytucji w zakresie objętym tematyką, gdzie wskazywano na zadania poszczególnych podmiotów, aspekty prawne i praktyczne podejmowania czynności, omawiano współczesne zagrożenia i formy walki z nimi. Druga zaś stanowiła panel dyskusyjny.

 

Nadrzędnym celem konferencji była wymiana informacji, doświadczeń, poglądów poszczególnych podmiotów w celu jak najskuteczniejszego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz budowanie i zacieśnianie współpracy na rzecz walki z uzależnieniami.

 

(K.D)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© superchodziez.pl | Prawa zastrzeżone