Zamknij
REKLAMA
SZYCIE ELEMENTÓW ODZIEŻY
StPr/20/0492
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821).
StPr/20/0490
data rozpoczęcia pracy od 04.11.2020
wynagrodzenie od 2 800 - 3 100 PLN

• naprawianie i konserwacja maszyn • instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn oraz urządzeń • bieżące naprawy maszyn oraz urządzeń • kontrolowanie i regulowanie maszyn po naprawach • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń • raportowanie Kierownictwu • wykonywanie prac i poleceń zleconych przez przełożonego • przestrzeganie przepisów BHP, Ochrony środowiska i Ppoż
StPr/20/0471
data rozpoczęcia pracy od 19.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

• pomoc przy pracach związanych z naprawą maszyn oraz form wtryskowych • pomoc przy zmianie i podłączeniu form • pomoc przy ustawianiu procesu wtrysku • dbanie o prządek na maszynach oraz urządzeniach • wykonywanie prac i poleceń zleconych przez przełożonego • przestrzeganie przepisów BHP, Ochrony środowiska i Ppoż
StPr/20/0469
data rozpoczęcia pracy od 19.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prace remontowo- budowlane
StPr/20/0466
data rozpoczęcia pracy od 07.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prace związane z zawodem.
StPr/20/0451
data rozpoczęcia pracy od 24.09.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Prace związane z zawodem.
StPr/20/0452
data rozpoczęcia pracy od 24.09.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Prowadzenie dokumentacji psychologicznej związanej z rehabilitacją społeczną i zawodową uczestników, prowadzenie rozmów indywidualnych, zajęć uzupełniających, diagnozowanie i sporządzanie opinii psychologicznej uczestników, uczestnictwo i współpraca w radzie programowej i inne.
StPr/20/0367
data rozpoczęcia pracy od 26.08.2020
wynagrodzenie od 1 674 - 1 800 PLN