Zamknij
REKLAMA
Realizacja zadań związanych z nadzorem podlegających podmiotów w celu zachowania warunków weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w oparciu o przepisy ustaw o produktach pochodzenia zwierzęcego i o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Kontrole prawidłowości wykonywania czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań w mieniu Inspekcji Weterynaryjnej. Pobieranie próbek w ramach badań monitoringowych. Realizacja zadań związanych z merytoryczną stroną obrotu krajowego, handlu, wysyłek do krajów trzecich środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Przygotowanie projektów decyzji powiatowego Lekarza Weterynarii w Chodzieży. Prowadzenie rejestrów decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chodzieży. Prowadzenie rejestrów podmiotów i wykazów objętych nadzorem. Dokumentowanie wykonywanych czynności, sporządzanie stosownych raportów i sprawozdań. Wykonywanie innych czynności z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej.
StPr/22/0372
data rozpoczęcia pracy od 21.06.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Hydraulicy powinni być osobami samodzielnymi potrafiącymi pracować w zespole oraz posiadać udokumentowane doświadczenie zawodowe.
StPr/22/0373
data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
wynagrodzenie od od 20 do 36 PLN

Okablowanie wszelkich instalacji elektrycznych, podłączanie szaf sterowniczych oraz paneli kontrolnych, regularne prace remontowe, konserwatorskie, a także przeglądy okresowe.
StPr/22/0374
data rozpoczęcia pracy od 24.05.2022
wynagrodzenie od od 20 do 36 PLN

Obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej i komputera, obsługa imprez zbiorowych.
StPr/22/0366
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

montaż bram i automatyki bramowej
StPr/22/0361
data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Ogólny zakres obowiązków (charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy) 1) codzienne roznoszenie listów przygotowywanych przez Biuro Obsługi Klienta do adresatów z terenu miasta Chodzieży (podejmowanie próby skutecznego doręczenia korespondencji co najmniej dwukrotnie w następujących po sobie dniach roboczych), 2) codzienne dostarczanie korespondencji przygotowanej przez Biuro Obsługi Klienta do jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży, 3) codzienne dostarczanie korespondencji przygotowanej przez Biuro Obsługi Klienta do urzędów i instytucji na terenie miasta Chodzieży, 4) dbałość o powierzoną korespondencję urzędową otrzymaną do doręczenia adresatom, 5) codzienne rozliczanie się w Biurze Obsługi Klienta z otrzymanej korespondencji urzędowej i zwrotek, 6) niezwłoczne poinformowanie stanowiska w zakresie prowadzenia Biura Obsługi Klienta o niemożności dostarczenia korespondencji urzędowej, oraz uzgadnianie zmiany sposobu dostarczenia ww. korespondencji, 7) codzienne dostarczanie listów do Urzędu Pocztowego, przygotowywanych do wysyłki przez Biuro Obsługi Klienta, 8) odbieranie dwa razy w tygodniu ze sklepu przy ul. Paderewskiego 2 zamówionej przez Starostwo prasy i dostarczanie do sekretariatu Starosty, 9) wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich zadań i obowiązków określonych powyżej, 10) dostarczanie materiałów na posiedzenia komisji i sesje rady oraz organizowane przez Starostwo szkolenia, 11) dostarczanie materiałów do radnych na komisje i sesje rady przy jednoczesnej dbałości o dostarczenie korespondencji przygotowanej przez Biuro Obsługi Klienta do adresatów z terenu miasta Chodzieży, jednostek organizacyjnych, inspekcji, straży, urzędów i instytucji, 12) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych wyższego stopnia.
StPr/22/0360
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 1 505 PLN

- dostawa pieczywa do odbiorców; - wypisywanie dowodów dostawy pieczywa; - rozliczanie zwrotów pieczywa.
StPr/22/0351
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 650 PLN

Zgodnie z art.119 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm. )
StPr/22/0348
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Obsługa systemu parkingowego wraz z zarządzaniem, kontrola i przestrzeganie regulaminu parkingowego przez klientów, utrzymanie czystości parkingu wraz z placem magazynowym.
StPr/22/0345
data rozpoczęcia pracy od 12.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Produkcja wyrobów gotowych, potraw kulinarnych.
StPr/22/0346
data rozpoczęcia pracy od 12.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN