Zamknij

Praca z dziećmi zgodnie z kwalifikacjami do edukacji przedszkolnej - realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
StPr/20/0222
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od 3 000 - 4 000 PLN

- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; - przygotowanie we współpracy z odpowiednią rodziną zastępczą oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizacyjnym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku; - zapewnienie rodzinom zastępczym specjalistycznej pomocy dla dzieci; - pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; - zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; - zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; - udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
StPr/20/0217
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Praca z rodzinami zastępczymi; praca z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej; praca z klientem zgłaszającym problem rodzinny.
StPr/20/0216
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

Przygotowywanie pieca do wypieku pieczywa, przygotowywanie surowców do wyrobu ciasta , wyrabianie ciasta, formowanie , układanie w koszach , wsadzanie pieczywa do pieca i prowadzenia wypieku, wyciąganie pieczywa z pieca. Godziny pracy: 22:00-06:00
StPr/20/0213
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

Montaż instalacji kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej,instalacji c.o., instalacji wodnej, izolacji rurociągów, armatury grzejnikowej ,kotłownie.
StPr/20/0205
data rozpoczęcia pracy od 31.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN