Zamknij
REKLAMA

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.). Opracowanie i relaizacja planu pracy z rodziną we współpracy
StPr/19/0442
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2019
wynagrodzenie od od 3 250 PLN

Organizowanie i kierowanie pracą Działu Wsparcia Środowiskowego, w którym realizowane są m.in. następujące zadania;przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji osobistej
StPr/19/0441
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2019
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

Współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w zakresie ustalania grupy osób wymagających pomocy psychologicznej , udzielenie wsparcia p
StPr/19/0439
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2019
wynagrodzenie od od 1 820 PLN

Prowadzenie kont wydatków i dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej , kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, bieżące księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych wszystkic
StPr/19/0438
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2019
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Wydawanie wniosków dotyczących ustalania prawa do świadczeń;Przyjmowanie wniosków oraz innych dokumentów w zakresie ustalenia prawa do świadczeń;Rzetelne prowadzenie dokumentacji, zgodnie z obowiązują
StPr/19/0440
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2019
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Pomoc geodecie w terenie, pomiary geodezyjne, praca przy komputerze.
StPr/19/0419
data rozpoczęcia pracy od 06.06.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Praca związana z nadzoremm nad obiektami żywności i żywienia oraz jakością artykułów spożywczych wyrobów kosmetycznych i przedmiotów do kontaktu z żywnością.
StPr/19/0413
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2019
wynagrodzenie od 1 700 - 4 260 PLN

Praca z dziećmi z trudnościami w uczeniu się , z trudnościami z przystosowaniem społecznym , z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
StPr/19/0410
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od 40 - 50 PLN

Praca z dziećmi z trudnościami w uczeniu się , z trudnościami z przystosowaniem społecznym , z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
StPr/19/0411
data rozpoczęcia pracy od 03.06.2019
wynagrodzenie od 2 800 - 3 200 PLN

Mycie pojazdów samochodowych
StPr/19/0407
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2019
wynagrodzenie od od 1 125 PLN


© superchodziez.pl | Prawa zastrzeżone