Zamknij

Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020

07:18, 22.10.2020 | K.D
Skomentuj Gmina Szamocin jest jednym z beneficjentów PROW 2014-2020, którzy pozyskali środki na realizację inwestycji z zakresu budowy lub modernizację dróg lokalnych. Na zdjęciu od lewej: dyrektor Departamentu PROW UMWW Izabela Mroczek, wicemarszałek Krzysztof Grabowski, burmistrz Szamocina Eugeniusz Kucner oraz skarbnik Anna Jędraszczak.

Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej, powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbaćo dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2015 roku. Od tego czasu zakończono szereg naborów wniosków, w efekcie czego podpisanych zostało ponad 2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości prawie 500 milionów złotych.

- Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielkości regionem w kraju. Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy się z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim współczesny świat. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 zmierzają do tego, aby obszary wiejskie uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan dróg gminnych i powiatowych, dbamy o zapewnienie dostępu mieszkańcom do podstawowych usług, takich jak doprowadzenie bieżącej wody, czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu lokalnego umożliwiając gminom inwestowanie w targowiska. Budowane i modernizowane są świetlice wiejskie, parki, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pamiętamy też o ochronie zabytków. Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim skutecznie rozwijamy nasz region – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

Inwestycje w powiatach obornickim i chodzieskim

Ponad 14,8 miliona złotych z PROW 2014-2020 zostało dotychczas wypłaconych beneficjentom z powiatów obornickiego i chodzieskiego. 5,8 miliona złotych wykorzystano na poprawę stanu dróg lokalnych.

Ponad 2,5 miliona złotych na przebudowę drogi powiatowej Ludomy - Ryczywół na odcinku Ludomy - Gorzewo przeznaczył Powiat Obornicki. Nową drogę na odcinku Zawady-Ninino zbudowała Gmina Ryczywół, z kolei Gmina Budzyń przebudowała drogi gminne w sołectwie Sokołowo Budzyńskie oraz w Podstolicach. Przebudowane zostały także ulice 19 Stycznia, Powstańców Wielkopolskich i Kościelna w Szamocinie.

Fundusze europejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wykorzystane zostały na modernizację targowiska miejskiego w Obornikach. To jedna z 14 tego typu inwestycji zrealizowanych w województwie wielkopolskim w obecnej perspektywie programowej. W wyniku zrealizowanej inwestycji powstało miejsce służące rozwojowi przedsiębiorczości i konkurencyjności producentów rolnych, poprawiły się też warunki do sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Nowopowstałe stoiska handlowe umożliwiają lepszą prezentację towarów i ułatwiają ich promocję.

Beneficjenci PROW 2014-2020 przeznaczają również uzyskane środki na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. W grudniu 2019 roku odbyło się otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Wyszynkach w gminie Budzyń.

Ważne środki na rozwój lokalny

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 28 lokalnych grup działania finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na obszarze całego powiatu chodzieskiego funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Noteci”,z kolei gminy powiatu obornickiego wchodzą w skład dwóch lokalnych grup działania. Do Stowarzyszenia „Kraina Trzech Rzek” należą m.in. gminy Oborniki i Ryczywół, a do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” m.in. gmina Rogoźno.

Lokalne grupy działania prowadzą nabory wniosków zgodnie z opracowanymi wcześniej strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pieniądze na realizację projektów wpisujących się w poszczególne strategie trafiają do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, firm i osób fizycznych. Na terenie powiatów chodzieskiego i obornickiego wartość zrealizowanych projektów dofinansowanych za pośrednictwem wielkopolskich LGD to blisko 8 milionów złotych. Przyznane fundusze umożliwiły realizację 84 przedsięwzięć, z których 57 polegało na rozpoczęciu działalności gospodarczej lub na rozwinięciu już istniejących przedsiębiorstw.

Pozostałe zadania zostały zrealizowane przez lokalne gminy oraz organizacje pozarządowe. Dzięki środkom przeznaczonym na wsparcie rozwoju lokalnego w ramach PROW 2014-2020 w gminie Rogoźno zrealizowano szereg projektów. Przebudowano plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną przy ul. Różanej i przy ul. Park Niepodległości w Rogoźnie, przy ul. Seminarialnej powstało boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem, zagospodarowano też teren plaży przy ul. Za Jeziorem. Dofinansowanie w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność umożliwiło również powstanie Miasteczka Ruchu Rowerowego w Rogoźnie.

W Obornikach powstała infrastruktura rekreacyjna w postaci placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ścieżki spacerowej z miejscami dla rowerów. W Ocieszynie w gminie Oborniki zbudowano nową świetlicę wiejską. W Lipiu w gminie Ryczywół przebudowany i rozbudowany został już istniejący obiekt tego typu. Podobną inwestycje wykonano we wsi Brzekiniec w gminie Budzyń, dodatkowo zagospodarowując teren przy świetlicy. Ponadto na terenie gminy Budzyń w miejscowościach Dziewoklucz, Grabówka, Ostrówki i Wyszyny pojawiły się nowe place zabaw.

Dzięki środkom z PROW 2014-2020 pozyskanym przez Gminę Miejską w Chodzieży powstał nowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna w rejonie ul. Leśnej w Chodzieży oraz place zabaw w Parku im. Ks. Dr Jana Ostrowskiego i przy ul. Tadeusza Siejaka. W rejonie ul. Wiejskiej zamontowano siłownię zewnętrzną oraz zbudowano boisko wielofunkcyjne. Nowa siłownia zewnętrzna pojawiła się również na terenie MOSiR, z kolei w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży oraz przy Jeziorze Strzeleckim powstała ścieżka ekologiczno-przyrodnicza. Gmina zainwestowała również w budowę pomostu na Jeziorze Miejskim w Chodzieży. Projekty dofinansowane z PROW 2014-2020 zostały zrealizowane również poza miastem Chodzież. W Milczu powstało centrum rekreacji turystyczno-krajobrazowej, w Zacharzynie wybudowano skatepark, a Stróżewie kulturystyczną ścieżkę zdrowia. Mieszkańcy Kowalewa w gminie Margonin mogą korzystać z nowego boiska wielofunkcyjnego. Gmina postawiła również na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Margonin-Lipiny. Gmina Szamocin również położyła nacisk na umożliwienie aktywnego wypoczynku mieszkańcom oraz rekreację. W Lipiej Górze przebudowane zostało boisko sportowe, w parku miejskim w Szamocinie zamontowano zjeżdżalnie wodne, a w Nadolniku i Lipiu siłownie zewnętrzne.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwia również dofinansowanie mniejszych inicjatyw realizowanych w formie grantów. Za pośrednictwem Stowarzyszenia „Dolina Noteci” beneficjenci z powiatu chodzieskiego pozyskali blisko 600 tysięcy złotych na modernizację i budowę nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz na publikacje promujące obszar i lokalne atrakcje turystyczne. Z kolei beneficjenci Stowarzyszenia "Kraina Trzech Rzek" podejmowali inicjatywy w społecznościach lokalnych ukierunkowane na zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu.

                      

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(Artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%