Zamknij
REKLAMA

przygotowanie, montaż i demontaż szalunków systemowych
StPr/19/0576
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od do 2 250 PLN

Praca z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, z trudnościami z przystosowaniem społecznym, z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
StPr/19/0575
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od 2 800 - 3 500 PLN

Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz współdziałanie w tym zakresie z pracownikami PCPR , opisywanie dokumentów dotyczących zakupu materiałów i środków trwałych ze wskazaniem miejsca
StPr/19/0571
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2019
wynagrodzenie od od 2 450 PLN

Malowanie , szpachlowanie, gipsowanie, układanie płytek, murowanie.
StPr/19/0548
data rozpoczęcia pracy od 07.08.2019
wynagrodzenie od 2 250 - 2 500 PLN

operator myjni samochodowej, kontakt z klientem
StPr/19/0541
data rozpoczęcia pracy od 05.08.2019
wynagrodzenie od do 2 250 PLN

Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym z młodzieżą, dziećmi zagrożononymi niedostosowaniem społecznym, przebywającymi w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży
StPr/19/0530
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od od 1 845 PLN

Opieka nad grupą dzieci i młodzieży w placówce Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży. Organizacja czasu wolnego, zajęcia rozwijające zainteresowania, pomoc w nauce, współpraca z rodzicami, op
StPr/19/0532
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Prowadzenie treningu lekowego, wykonywanie naświetleń lampą sollux wg zaleceń lekarskich , wykonywanie innych zaleceń lekarskich, masaży, udzielenie pierwszej pomocy medycznej w nagłych przypadkach,
StPr/19/0526
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2019
wynagrodzenie od od 2 712 PLN

Praca fizyczna , dostarczanie towarów do klienta ,wydawanie towaru
StPr/19/0514
data rozpoczęcia pracy od 24.07.2019
wynagrodzenie od 14,7 - 20 PLN

Obsługa klienta , uzupełnianie towaru
StPr/19/0504
data rozpoczęcia pracy od 17.07.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN


© superchodziez.pl | Prawa zastrzeżone