Zamknij

Zapewnianie sprawności maszyn produkcyjnych (wtryskarki, prasy) Diagnozowanie usterek oraz dokonywanie napraw Rozruch maszyn, przygotowanie maszyn do bezawaryjnej produkcji
StPr/20/0275
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Spawanie ręczne metodą MAG i TIG Obsługa maszyn spawających zgodnie z instrukcją Bieżąca kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy
StPr/20/0276
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz współdziałanie w tym zakresie z pracownikami PCPR , opisywanie dokumentów dotyczących zakupu materiałów i środków trwałych ze wskazaniem miejsca przeznaczenia składnika , prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia majątku jednostki, obsługa kadrowa pracowników PCPR I PZOON, prowadzenie spraw związanych z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej, badań lekarskich, prowadzenie spraw związanych z obsługą kasową w PCPR, sporządzanie przelewów środków finansowych, prowadzenie spraw z zakresu płac, prowadzenie dokumentacji dotyczącej zaangażowania środków, obsługa finansowa zadań realizowanych z zakresu PFRON.
StPr/20/0272
data rozpoczęcia pracy od 26.06.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; - przygotowanie we współpracy z odpowiednią rodziną zastępczą oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizacyjnym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku; - zapewnienie rodzinom zastępczym specjalistycznej pomocy dla dzieci; - pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; - zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; - zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; - udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
StPr/20/0266
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Ustalanie i sporządzanie decyzji w sprawie opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz współpraca w tym zakresie z Działem Finansowo-Organizacyjnym; prowadzenie spraw związanych z domem pomocy społecznej; prowadzenie spraw związanych z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Chodzieży, w tym nadzór nad wydatkowaniem środków PFRON; prowadzenie spraw związanych z obsługą Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych; pomoc w zakresie archiwizacji dokumentów. Godziny pracy: poniedziałek 07:30-15:30 wtorek-piątek 07:00-15:00
StPr/20/0265
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Nadzór nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej, zakładami, instytucjami, środkami komunikacji publicznej, nieruchomościami oraz jakością wody do spożycia przez ludzi; nadzór nad jakością wody w basenach i kąpieliskach.
StPr/20/0247
data rozpoczęcia pracy od 10.06.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Praca z dziećmi zgodnie z kwalifikacjami do edukacji przedszkolnej - realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
StPr/20/0222
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od 3 000 - 4 000 PLN

Montaż instalacji kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej,instalacji c.o., instalacji wodnej, izolacji rurociągów, armatury grzejnikowej ,kotłownie.
StPr/20/0205
data rozpoczęcia pracy od 31.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN