Zamknij
REKLAMA

operator myjni samochodowej, kontakt z klientem
StPr/19/0541
data rozpoczęcia pracy od 05.08.2019
wynagrodzenie od do 2 250 PLN

Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym z młodzieżą, dziećmi zagrożononymi niedostosowaniem społecznym, przebywającymi w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży
StPr/19/0530
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od od 1 845 PLN

Opieka nad grupą dzieci i młodzieży w placówce Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży. Organizacja czasu wolnego, zajęcia rozwijające zainteresowania, pomoc w nauce, współpraca z rodzicami, op
StPr/19/0532
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Obsługa klientów, obsługa kasy fiskalnej, przyjmowanie i rozładunek towaru.
StPr/19/0535
data rozpoczęcia pracy od 31.07.2019
wynagrodzenie od 2 250 - 2 500 PLN

Prowadzenie treningu lekowego, wykonywanie naświetleń lampą sollux wg zaleceń lekarskich , wykonywanie innych zaleceń lekarskich, masaży, udzielenie pierwszej pomocy medycznej w nagłych przypadkach,
StPr/19/0526
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2019
wynagrodzenie od od 2 712 PLN

Praca fizyczna , dostarczanie towarów do klienta ,wydawanie towaru
StPr/19/0514
data rozpoczęcia pracy od 24.07.2019
wynagrodzenie od 14,7 - 20 PLN

Odpowiada za samodzielne wykonanie czynności administracji sądowej i czynności przygotowania spraw do ich rozpoznania , zajmuje się sporządzaniem projektów zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień.
StPr/19/0508
data rozpoczęcia pracy od 19.07.2019
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Załadunek, rozładunek węgla, rozwożenie
StPr/19/0488
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2019
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Zapewnienie opieki pielęgniarskiej mieszkańcom Domu , sprawowanie opieki dostaosowanej do potrzeb osób przewlekle somatycznie chorych , udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.
StPr/19/0490
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2019
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Opieka nad mieszkańcami Domu , zapewnienie usług opiekuńczych zgodnie z obowiązującym standardem
StPr/19/0491
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN


© superchodziez.pl | Prawa zastrzeżone