Zamknij
REKLAMA

Załadunek , rozładunek , inwentaryzacja, pakowanie i foliowanie produktów
StPr/19/0452
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Załadunek, rozładunek
StPr/19/0449
data rozpoczęcia pracy od 19.06.2019
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Praca związana z nadzoremm nad obiektami żywności i żywienia oraz jakością artykułów spożywczych wyrobów kosmetycznych i przedmiotów do kontaktu z żywnością.
StPr/19/0413
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2019
wynagrodzenie od 1 700 - 4 260 PLN

Praca z dziećmi z trudnościami w uczeniu się , z trudnościami z przystosowaniem społecznym , z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
StPr/19/0410
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od 40 - 50 PLN

Praca z dziećmi z trudnościami w uczeniu się , z trudnościami z przystosowaniem społecznym , z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
StPr/19/0411
data rozpoczęcia pracy od 03.06.2019
wynagrodzenie od 2 800 - 3 200 PLN

Mycie pojazdów samochodowych
StPr/19/0407
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2019
wynagrodzenie od od 1 125 PLN

Sprzedaż towarów, obsługa kasy fiskalnej
StPr/19/0400
data rozpoczęcia pracy od 29.05.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Wychowawca grupy przedszkolnej, opieka nad dziećmi od 3-6 lat , realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
StPr/19/0398
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od 2 700 - 3 300 PLN

Zajmowanie sie terenem zewnętrznym
StPr/19/0395
data rozpoczęcia pracy od 03.06.2019
wynagrodzenie od od 562 PLN

Zarządzanie podległym zespołem, organizacja załadunków oraz rozładunków towaru, wystawianie dokumentów, koordynacja firmy, kontakt z kontrahentem
StPr/19/0396
data rozpoczęcia pracy od 03.06.2019
wynagrodzenie od od 2 300 PLN


© superchodziez.pl | Prawa zastrzeżone