Zamknij

- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; - przygotowanie we współpracy z odpowiednią rodziną zastępczą oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizacyjnym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku; - zapewnienie rodzinom zastępczym specjalistycznej pomocy dla dzieci; - pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; - zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; - zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; - udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
StPr/20/0217
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Praca z rodzinami zastępczymi; praca z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej; praca z klientem zgłaszającym problem rodzinny.
StPr/20/0216
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

Przygotowywanie pieca do wypieku pieczywa, przygotowywanie surowców do wyrobu ciasta , wyrabianie ciasta, formowanie , układanie w koszach , wsadzanie pieczywa do pieca i prowadzenia wypieku, wyciąganie pieczywa z pieca. Godziny pracy: 22:00-06:00
StPr/20/0213
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

Montaż instalacji kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej,instalacji c.o., instalacji wodnej, izolacji rurociągów, armatury grzejnikowej ,kotłownie.
StPr/20/0205
data rozpoczęcia pracy od 31.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Domu, rozmowy, spotkania, indywidualne spacery z mieszkańcami, organizowanie imprez okolicznościowych, pomoc mieszkańcom w kontaktach z rodziną, środowiskiem, wyjazdy z mieszkańcami na zakupy lub inne spotkania kulturalne, opieka nad biblioteką oraz czytanie książek, prowadzenie kroniki DPS, współredagowanie strony internetowej Domu. Prowadzenie zajęć np. muzycznych, zajęć reedukacyjnych. Przygotowywanie z mieszkańcami różnego rodzaju dekoracji świątecznych i innych zajęć według zdolności i potencjału mieszkańców.
StPr/20/0203
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- znajomość pakietów biurowych MS Office pozwalające na wsparcie dla pracy użytkowników - umiejętność zarządzania bazami danych - administrowanie serwerami i komputerami - umiejętność serwisowania i t
StPr/20/0170
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN