Zamknij

Kiedy ubezpieczenie domu jest obowiązkowe?

00:00, 16.05.2018 | materiał partnera
Skomentuj Fot. depositphotos

Ubezpieczenie domu to polisa, która co do zasady nie znajduje się w gronie polis obowiązkowych, choć są od tego pewne wyjątki. Warto wiedzieć, w jakich sytuacjach wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla domu jest obligatoryjne, a kiedy pozostaje w decyzji samego ubezpieczonego.

Każdy, kto planuje sfinansować zakup swojej nieruchomości z kredytu, musi się liczyć z tym, że bank nałoży na niego szereg różnorodnych zobowiązań i powinności. Ich zrealizowanie często jest warunkiem otrzymania kredytu w ogóle. Czasem zaś te zobowiązania przyczyniają się do obniżenia oprocentowania czy prowizji za udzielenie finansowego wsparcia.

Jednym z takich zobowiązań jest właśnie ubezpieczenie zakupionego domu. Decydując się na kredyt hipoteczny, należy liczyć się z tym, że bank będzie chciał zabezpieczyć to zobowiązanie. W tym przypadku zabezpieczeniem jest właśnie kupiona nieruchomość.

Jak działa ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Gdyby kredytobiorca nie był w stanie spłacać swojego zobowiązania i umowa kredytowa zostałaby rozwiązania, bank może zająć nieruchomość, sprzedać ją i ze sprzedaży rozliczyć zadłużenie kredytobiorcy. To rozwiązanie nie jest dla samego kredytobiorcy zbyt korzystne, ale bank nic dzięki temu nie traci na udzielonym kredycie.

Gdyby jednak zdarzyło się tak, że nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu uległa całkowitemu zniszczeniu, na przykład na skutek pożaru, to bank nie miałby możliwości egzekwowania swojej należności, bo nie miałby co sprzedawać. W takiej sytuacji ubezpieczenie mieszkania jest więc koniecznością i dlatego bank takiego rozwiązania wymaga.

W przypadku szkody całkowitej na ubezpieczonym domu, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca całą sumę ubezpieczenia, na jaką umowa została zawarta. Polisa zaś musi być zawarta na taką kwotę, która stanowi równowartość całego domu. Ubezpieczenie zawiera właściciel nieruchomości, ale należy przy tym wykonać cesję na bank. To oznacza, że pieniądze z odszkodowania nie trafią w ręce ubezpieczonego, ale banku kredytującego zakup nieruchomości.

Gdyby doszło do tego, że cały dom ulegnie zniszczeniu, firma ubezpieczeniowa wypłaca pieniądze do banku, a ten rozlicza z odszkodowania zaciągnięte zobowiązanie. Kredytobiorca pozostaje bez dachu nad głową i bez odszkodowania, ale również bez zadłużenia, które spłacałby jeszcze latami.

PAMIĘTAJ!
Bank wymaga wyłącznie podstawowego ubezpieczenia, które obejmuje mury i stałe elementy – to najczęściej wybierana opcja, ponieważ jest najtańsza. Warto jednak rozważyć sytuację, w której dochodzi do zniszczenia wyłącznie ruchomości domowych. Taką szkodę należy zrekompensować sobie z własnych środków, nie ma szans na wypłatę odszkodowania. Koszty tego dodatkowego ubezpieczenia nie są wysokie, a może się ono okazać bardzo pomocne. Warto więc w nie zainwestować.

Niektóre banki wymagają również ubezpieczenia domu jeszcze na etapie budowy. Jest to możliwe dzięki specjalnie do tego przygotowanej polisie. Jej warunki można sprawdzić przeglądając ubezpieczenie domu w budowie w www.ubezpieczeniaonline.pl. To również doskonały sposób na znalezienie najlepszej oferty dla siebie.

Polisa obowiązkowa także dla rolników

Rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo rolne przekraczające powierzchnią 1 ha są również obłożeni obowiązkiem ubezpieczenia. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim polisy OC. Dzięki niemu szkody spowodowane przez rolnika – niezależnie od tego, czy jest im on winny (np. z powodu zaniedbania), czy doszło do nich bez jego winy, pokrywane są z pieniędzy z polisy. Uwzględniane są tu szkody osobowe i rzeczowe, więc można powiedzieć, że pod tym względem rolnik objęty jest kompleksowym zabezpieczeniem.

Oprócz ubezpieczenia OC dla rolników obowiązkowe jest również ubezpieczenie budynków rolnych. Tu przepisy ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach jednoznacznie precyzują, co takim budynkiem jest. Otóż, jest to każdy obiekt budowlany, którego powierzchnia przekracza 20m2. Musi on mieć fundamenty i dach. Nie musi mieć jednak drzwi i okien – może to być budynek w trakcie budowy lub budynek gospodarczy. Wyjątek stanowią tu wyłącznie budynki przeznaczone do rozbiórki – tych nie trzeba ubezpieczać.

Ubezpieczenie budynków rolnych jest korzystne dla rolnika, szczególnie, że ochroną może objąć nie tylko swój dom, ale również budynki gospodarcze, a taka polisa jest wyjątkowo korzystna. Wystarczy spojrzeć na ubezpieczenie mieszkania z www.ubezpieczeniaonline.pl i porównać je z ubezpieczeniami obowiązkowymi dla rolników, by stwierdzić jakie różnice występują między tymi dwoma produktami.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA